Begynne i korpset?

Meld deg inn i Asker skolekorps via vårt online påmeldingsskjema som er tilgjengelig via denne linken.

begynneikorps_600

Asker skolekorps spiller mye forskjellig musikk, litt ut ifra om du spiller i aspirant-, junior- eller seniorkorpset. Aspirant- og juniorkorpset spiller ofte litt enklere musikk, mens seniorkorpset spiller for det meste originalskrevet janitsjarmusikk. Her er to eksempler på typiske stykker seniorkorpset spiller:

Musisering styrker arbeidsminne og læreevnen
Når barn musiserer viser nyere forskning at dette fører til endringer i hjernen som forbedrer arbeidsminne, omtrent som at trening øker muskelstyrke og utholdenhet. Barn som spiller et instrument utvikler bedre kobling mellom den logiske venstre hjernehalvdel og den kreative høyre. Disse koblingene beholder de hele livet når de først er etablert, men det er for sent å begynne når man er voksen. Et sterkt arbeidsminne gir barn økt konsentrasjonsvene og dermed evne til læring. Studier viser at barn som musiserer er flinkere på skolen enn barn som ikke spiller noe instrument. Dette gjelder både even til å lære språk og de logiske fagene som matematikk. Les mer om dette på www.culturalbrain.se

Undervisning på instrumentet ved Kulturskolen
Alle som spiller i korps får undervisning i instrumentet fra erfarne og godt utdannede instruktører hos Kulturskolen i Asker. På Kulturskolen er det lange ventelister for å komme inn. Melder du deg inn i korpset vårt kommer du rett inn! Spilletimen ved Kulturskolen avtales direkte med lærer på begynnelsen av semesteret.

Korpsøvelser på Solvang ungdomsskole onsdag fra kl 18.00 – 19.30
Vi øver på Solvang ungdomsskole hver onsdag. Aspirantene øver fra kl 18.00 til 19.30, junior fra 18.00 til 20.00 og senior fra 18.00 til 20.30.

Godt musikalsk fellesskap
Asker Skolekorps ønsker å gi alle i korpset morsomme musikalske utfordringer. Hos oss er det ingen som må sitte på benken – alle får være med. Likevel holder vi et høyt musikalsk nivå, mye takket våre inspirerende og kompetente dirigenter. Korpset vårt har et hyggelig og sosialt miljø både for barn, ungdom og voksne.

Hvem kan begynne i korps?
Vi rekrutterer fra barneskolene Jansløkka, Hofstad, Drengsrud og Solberg. Høsten du begynner i korpset bør du ha begynt i 3. klasse. Dersom du allerede har spilt et instrument en stund, kan du begynne direkte i junior- eller seniorkorpset. Dersom du er nybegynner, begynner du i aspirantkorpset.

Foreldreaktivitet
Asker skolekorps arrangerer et loppemarked i Askerhallen hver vår og St hansfest på Hvalstrand. Dette er sosiale dugnader hvor også barna bidrar hvis de kan og vil. Foreldrene må også stille opp som korpsvakt én øvelse i semesteret. Som korpsvakt hjelper du dirigenten med praktiske ting og holder oppsyn med musikantene i pausen.

Påmelding om våren
Hver vår arrangerer vi åpen kveld hvor barn som går i 2.,3. eller 4. klasse ved Hofstad, Jansløkka, Drengsrud og Solberg kan prøve alle intrumentene vi har i korpset. Vi trenger påmelding innen slutten av mai hvert år for at Kulturskolen skal kunne planlegge lærerressursene sine.

Mer informasjon
Dersom du mer informasjon, ta kontakt med Petter (styreleder) på telefon 951 38 992 eller Katrine (leder av musikkutvalget) 958 00 498 eller på epost katwoien@hotmail.com.