Om oss

host

Asker skolekorps ble etablert i 1925 og har 99 musikanter fordelt på tre korps: aspiranter, juniorer og seniorer. Hvert korps øver hver for seg, men vi gjør også mange ting sammen, slik som å reise på seminar til Årholttunet hver høst og Haraldvangen hver vinter. Vi spiller også konserter sammen og har pizzakvelder o.l.

Vi øver hver onsdag på Solvang ungdomsskole

  • Senior: 18:00 – 20:30
  • Junior: 18:00 – 20:00
  • Aspirant: 18:00 – 19:30

Aspirantkorpset: for deg som går i 3. – 5 klasse og er nybegynner
I aspirantkorpset lærer du noter og hvordan du spiller sammen med andre. I begynnelsen har sangene bare to-tre toner. Når året nærmer seg slutten spiller vi alle tonene i skalaen og gjerne trestemt. Sangene er enkle slik at alle skal kunne være med å spille. Dirigenten for aspirantene heter Inger Farstad.

Juniorkorpset: for deg som går i 4. – 6. klasse og har spilt i 1 – 2 år
I juniorkorpset er stykkene vanskeligere å spille og alle instrumentene spiller forskjellige stemmer. Juniorkorpset spiller alt fra “Moves like Jagger” til “Norge i rødt, hvitt og blått.” Dirigent er Silje Solvang.

Seniorkorpset: for deg som er mellom 11 og 18 år
De eldste i korpset spiller alt fra klassiske konsertstykker til moderne musikk. Seniorkorpset har mange spilleoppdrag i løpet av året, både sammen med junior- og aspirantkorpset og på egne konserter.

Dirigent er Tanja Räsänen, assistentdirigent er Kristoffer Wøien, og konsertmester er Aurora Hersvik. Les mer om våre dirigener her.

Gruppelederne i seniorkorpset er:

  • Martine Halhjem, fløyte
  • Aurora Hersvik, klarinett
  • Elin Rye, saksofon
  • Kristoffer Wøien, trompet
  • Magnus Rødseth, trombone
  • Kristin Leistad, eufonium
  • Mikkel Remme, tuba

Plass ved Kulturskolen i Asker
Alle som spiller i Asker skolekorps får automatisk plass ved Kulturskolen i Asker. Der får du undervisning i instrumentet ditt av høyt utdannede instruktører.

Terminliste for Asker skolekorps 2015
I terminlisten finner du oversikt over alle arrangementene musikantene deltar på i løpet av 2015. For spørsmål, kontakt korpsleder.