Korpsets strategi

Korpset har utformet en strategi som definerer vår visjon, våre verdier, samt våre musikalsk ambisjoner og målsetninger, og selvsagt tiltak for å nå disse.

Korpsets visjon er todelt. Den første delen retter seg mot den enkelte musikanten:

«Vi skal være en trygg og inkluderende arena for sosial og musikalsk utvikling».

Den andre delen handler mer om visjonen for korpset:

«Vi skal være et av de største, beste og blideste skolekorpsene i Norge».

Når musikantene blir spurt om hvorfor de spiller i Asker skolekorps og hva de setter mest pris på, er det noen ord som går igjen. Disse innspillene har vi formulert som Asker skolekorps’ verdier og er ord som beskriver hvem vi er og hva vi står for.  Verdiene danner grunnlaget for utformingen av denne strategien, målene vi har satt oss og tiltakene vi ønsker å gjennomimage004føre.

ROMSLIGHET : Hos oss kan alle være seg
selv og alle får være med – alltid

VENNSKAP: Vi har et musikalsk og sosialt fellesskap på tvers av alder og kjønn

MUSIKALSK UTVIKLING: Hos oss får alle musikalske utfordringer

Les mer om vår strategi og våre målsetninger i vårt strategidokument:
ASK Strategidokument 2014-2016