top of page

Om oss

I Asker skolekorps er vi 80 musikanter fra 8 til 18 år som er delt inn i tre korps, aspirant, junior og senior. Vi rekrutterer musikanter fra Drengsrud, Hofstad og Jansløkka skole. Korpset er et av Askers eldste skolekorps og ble etablert i 1925. Korpset er foreldredrevet og tilbyr gode dirigenter med høy kompetanse, som bidrar til å skape et bra fritidstilbud for barn og unge i vårt nærområde.

I Asker skolekorps har vi få og effektive dugnader, med ett loppemarked på vårparten som hovedinntektskilde. Vi mottar i tillegg midler fra flere offentlige støtteordninger slik at bare en tredjedel av korpsets kostnader dekkes via egenbetaling.

Vi deltar på mange ulike arrangementer i lokalmiljøet vårt i løpet av året. Korpset spiller flere konserter, deltar på ulike kulturarrangementer og du ser oss selvsagt på 17. mai. Da spiller vi fast i borggården på Skaugum om morgenen, inkludert fanfaren ved flaggheising.

Hvert år, på St. Hansaften, arrangerer vi også familiefest på Hvalstrand. På julaften spiller seniorkorpset under familiegudstjenesten i Asker kirke.
 
Hvorfor spille i korps?
Korps er i vinden som aldri før! Enda flere foreldre har skjønt hvor verdifult det er at barna lærer å spille et instrument.
 
Nyere forskning viser at når barn spiller musikk, fører det til endringer i hjernen som forbereder arbeidsminnet, omtrent slik trening øker muskelstyrke og utholdenhet. 
 
Barn som spiller et instrument utvikler bedre kobling mellom den logiske venstre hjernehalvdel og den kreative høyre. Disse koblingene beholder man hele livet når det først er etablert, men det er for sent å begynne når man er voksen! 

I Asker Skolekorps er vi opptatt av at alle skal få være med og at barna skal få utvikling tilpasset sitt nivå.

Har du barn som har lyst til å spille i korpset vårt? Ta kontakt med oss.

Hva forventes av foresatte?
Siden korpset er foreldredrevet må alle forvente å bidra litt gjennom året. Vi deler på oppgavene, slik at mange gjør litt, istedenfor at noen få gjør veldig mye :)
 
Alle må stille som korpsvakt opp til et par ganger i semsteret. I tillegg er det behov for at noen er med som vakt ved turer (en helg hver høst og vinter) og seminarer. 

Hvert enkelt korps har 1-3 korpsledere, og styret består av 6 foresatte i tillegg til at vi har en egen dugnadsansvarlig.

Heldigvis er det god økonomi i korpset, og som nevnt over har vi kun noen få, men effektive dugnader i løpet av året. Den største dugnadsinnsatsen legges inn i loppemarkedet.

bottom of page