Korpsets Historie

I 1925 ble Asker Skolekorps startet av direktør Nore og tannlege Hauge. På denne tiden var korpset et guttekorps. De hadde øvelser på Fredtun der Ole Hjellmo tok seg av det musikalske. Før krigen var lærer Martin Lunde på Jansløkka korpsets musikalske leder.
historie__240

Korpsets første 17. mai opptreden var i 1927.

Etter krigen var det Asker ungdomskorps som tok initiativ til å starte opp korpset igjen siden de var bekymret for manglende rekruttering til ungdomskorpset. De ville derfor ha et korps som kunne utdanne gutter som senere kunne komme opp i korpset for de voksne.

I 1949 hadde korpset sin første utenlandstur. Den gikk til København.

En Komité ledet av Martin Lunde søkte deretter kommunen om frie øvingslokale ved Jansløkka skole, samt økonomisk garanti til oppstart med besetning for 32 gutter. Komiteen sendte også ut brev til Drengsrud, Jansløkka, Vettre, Holmen og Gisle skoler med oppfordring til å finne gutter som var absolutt skikket, og var klassens aller beste, til å begynne i korpset.

Guttekorpsets første opptreden etter krigen var i 1948 på Jansløkka skole.

I 1960 skiftet korpset navn fra Asker guttekorps til Asker skolekorps. Det var først da jentene fikk være med i korpset.

I 1990 ble Asker og Hofstad skolekorps slått sammen til Asker Skolekorps.